ICT教育研究部会参加申込みフォーム

氏名 (必須):

ふりがな (必須):

メールアドレス (必須):

団体名 (必須):

会員・非会員別 (必須):
正会員準会員学生会員非会員
(注)当学会会員は「無料」でご参加頂けます。
(注)非会員は中学・高校・大学等の先生に限らせて頂きます。会費500円を受付でお支払いください。

 

上記内容に相違ないことを確認しました。